Mở rộng Thủ đô : 

Số phó các sở, ban, ngành của Hà Nội sẽ nhiều hơn

Số phó các sở, ban, ngành của Hà Nội sẽ nhiều hơn
Sau khi sáp nhập, bước đầu số phó các sở, ban, ngành của Hà Nội sẽ nhiều hơn, Bộ sẽ có đề án riêng nhằm từng bước ổn định tổ chức bộ máy. Đặc biệt, việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô sẽ không ảnh hưởng đến chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Chiều nay 19/6, tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Hữu Thắng đã cho biết như vậy.

Ông Thắng cũng cho biết, sau khi có Chỉ thị 260/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã gửi công văn yêu cầu UBND các tỉnh có liên quan báo cáo số liệu diện tích, dân số và xây dựng Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội và đã được Quốc hội thông qua vào ngày 29/5/2008.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang khẩn trương chuẩn bị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới thành phố Hà Nội mà trọng tâm là kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác cán bộ và tổ chức các đơn vị hành chính thuộc thành phố Hà Nội.

Từ nay đến cuối năm, Bộ Nội vụ tập trung triển khai Chương trình tổng thể Cải cách hành chính và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Bộ Nội vụ tiếp tục cải cách chế độ công chức - công vụ, bao gồm công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức, chế độ tiền lương và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; làm tốt công tác phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, Bộ tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Cũng trong cuộc họp báo này, Bộ Nội vụ đã chính thức thông báo với các cơ quan báo chí nội dung quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Bộ cho báo chí.

Theo đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nội vụ bao gồm Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Cục trưởng Cục văn thư và lưu trữ nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ. Trong đó, Chánh văn phòng Bộ là Người phát ngôn thường xuyên và chịu trách nhiệm cung cấp thông tin của Bộ Nội vụ cho báo chí.

Theo Mạnh Hà
TTXVN

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm