Sinh viên loại Giỏi về tỉnh công tác được hưởng 100% lương

Sinh viên loại Giỏi về tỉnh công tác được hưởng 100% lương
Theo chính sách thu hút nhân lực hiện hành của tỉnh Hậu Giang, sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, người có trình độ sau đại học tự nguyện về tỉnh công tác sẽ được hỗ trợ tiền, nhà ở lâu dài.

>> Bạc Liêu trợ cấp 500 triệu đồng cho Giáo sư - Tiến sĩ
>> Quảng Ngãi hỗ trợ giáo sư 350 triệu đồng

Sinh viên loại Giỏi về tỉnh công tác được hưởng 100% lương
Sinh viên loại Giỏi về tỉnh công tác được hưởng 100% lương.

Theo đó, sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi về công tác tại tỉnh Hậu Giang được hưởng 100% lương, không qua tập sự. Người tốt nghiệp đại học tự nguyện về công tác tại xã (trừ giáo viên có chính sách riêng) khi tỉnh có yêu cầu và cam kết phục vụ từ 5 năm trở lên được hỗ trợ ban đầu là 3 tháng lương, được hưởng 100% lương (không qua tập sự), được phụ cấp hàng tháng bằng 30% mức lương hiện hưởng trong 36 tháng.

Người tốt nghiệp sau đại học tự nguyện xin về công tác trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước của tỉnh Hậu Giang cam kết phục vụ từ 5 năm trở lên và cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được cử đi đào tạo có cam kết phục vụ lâu dài cho tỉnh được hưởng chế độ ưu đãi, gồm: Thạc sĩ (70 triệu đồng); Tiến sĩ (100 triệu đồng); Bác sĩ chuyên khoa I (50 triệu đồng); Bác sĩ chuyên khoa II (80 triệu đồng). Ngoài ra còn đựợc xem xét hỗ trợ nhà ở, đất ở đúng theo quy định pháp luật và chính sách thu hút nhân lực của địa phương.

Những người có đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng hiệu quả trong thực tế, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao cho tỉnh Hậu Giang (đã được triển khai trên thực tế) và tự nguyện về công tác trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước của tỉnh Hậu Giang (ít nhất 5 năm) sẽ được xem xét hỗ trợ đất ở theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức hưởng chế độ ưu đãi thu hút nếu chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết mà nghỉ việc hoặc chuyển công tác phải bồi hoàn phần kinh phí đã nhận. Trường hợp nếu đã công tác được một nửa thời gian theo quy định trở lên thì bồi thường theo tỷ lệ thời gian còn lại.

Theo Huỳnh Hải
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG