SHP cho LHS : Đề nghị các Bộ báo cáo Thủ tướng trước 25/1

SHP cho LHS : Đề nghị các Bộ báo cáo Thủ tướng trước 25/1
Hôm nay (16/1), Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 291/VPCP- CCHC gửi các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tài chính đề nghị báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy trình, thủ tục cấp phát sinh hoạt phí và vé máy bay cho lưu học sinh.

>> Ý kiến của LHS về sinh hoạt phí trên Tiền phong Online

SHP cho LHS : Đề nghị các Bộ báo cáo Thủ tướng trước 25/1 ảnh 1
Mì tôm từng là món ăn chính của LHS VN tại Nga. Ảnh: Anh Tuấn (VnExpress).

Để khắc phục những bất cập trong thủ tục cấp sinh hoạt phí và vé máy bay cho lưu học sinh, ngày 8/9/2006, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo 3 Bộ nêu trên rà soát lại toàn bộ các quy định hiện hành có liên quan đến quy trình, thủ tục cấp phát sinh hoạt phí để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết;

trong tháng 11/2006 ban hành văn bản sửa đổi Thông tư số 88/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNG và xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo tại nước ngoài trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2006.

Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tài chính khẩn trương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề trên và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25/1 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

MỚI - NÓNG