Sẽ thay đổi chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm TTK UBTƯ MTTQ Việt Nam

Sẽ thay đổi chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm TTK UBTƯ MTTQ Việt Nam
Ngày 4/1, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ chín Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khoá VI) tiếp tục thảo luận về công tác Mặt trận năm 2008, kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII và công tác nhân sự.
Sẽ thay đổi chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm TTK UBTƯ MTTQ Việt Nam ảnh 1
Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN Phạm Thế Duyệt.

Các đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Hà Thị Khiết ,Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đến dự.

Các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Mặt trận vẫn còn nhiều hạn chế, đó là nhận thức về vai trò của Mặt trận trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của một số cấp uỷ, chính quyền các cấp chưa đầy đủ; việc bố trí cán bộ Mặt trận chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ mới; Hoạt động giám sát của Mặt trận có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; việc tham gia của Mặt trận vào công tác phòng, chống tham nhũng chưa trở thành phong trào rộng rãi trong nhân dân; Mặt trận chưa tập hợp và phát huy hiệu quả của nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, tôn giáo…

Nhiều đại biểu cũng đã có những đóng góp để công tác Mặt trận năm 2008 thiết thực và hiệu quả hơn. Đó là cần chuẩn bị tốt Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, đồng thời nâng cao nhận thức, hành động cách mạng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Giáo sư Lưu Văn Đạt và một số đại biểu cho rằng cần làm rõ cơ cấu về người ngoài Đảng tham gia vào uỷ viên Mặt trận để Mặt trận thực sự thu hút được những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng là đại diện cho nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân.

Về vấn đề phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, một số ý kiến cho rằng, Mặt trận cần phải chủ động hơn nữa trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, phát luật, nhất là những vấn đề liên quan đến lợi ích của đông đảo tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến vào công tác nhân sự của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhất là các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với mong muốn nâng cao vị thế của MTTQ Việt Nam, góp phần củng cố, tăng cường và rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ghi nhận những đóng góp của các đại biểu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho biết sẽ tiếp thu và bổ sung những ý kiến này vào nội dung công tác của Mặt trận trong năm 2008.

Dự kiến, trong Hội nghị lần thứ V Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khoá VI) từ 7-9/1 tới sẽ bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong công tác Mặt trận, trong đó có phương án thay đổi các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo Điều lệ MTTQ Việt Nam.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm