Sẽ 'đo đếm' kinh tế phi pháp, kinh tế ngầm vào GDP?

Kinh tế ngầm, phi pháp sẽ được "đo đếm" để đưa vào GDP.
Kinh tế ngầm, phi pháp sẽ được "đo đếm" để đưa vào GDP.
TPO - Năm 2018, Bộ KH&ĐT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát như kinh tế ngầm; kinh tế phi pháp.

Đó là thông tin được Tổng cục trưởng Thống kê Nguyễn Bích Lâm đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và định hướng năm 2018 của Bộ KH&ĐT diễn ra chiều 15/1.

Theo ông Lâm, việc thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm thu thập đầy đủ thông tin của các hoạt động kinh tế thực tế đang diễn ra và ảnh hưởng đến quy mô nền kinh tế nhưng chưa được đo lường và tính toán đầy đủ trong GDP.

Người đứng đầu Tổng cục thống kê cũng cho biết thêm, hoạt động kinh tế ngầm gồm các hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng bị giấu diếm một cách có chủ ý nhằm tránh phải nộp thuế (như thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng…); tránh phải đóng góp bảo hiểm xã hội, tránh phải thực hiện các quy định của nhà nước (về mức lương tối thiểu, số giờ làm việc tối đa, điều kiện về sức khỏe của người lao động,…) và tránh phải thực hiện các thủ tục pháp lý, hành chính như việc thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo thống kê.

Hoạt động kinh tế phi pháp với các hoạt động kinh tế bị pháp luật cấm như sản xuất và buôn bán ma túy, hoạt động mại dâm; các hoạt động kinh tế hợp pháp không bị pháp luật cấm nhưng do các nhà sản xuất trái phép thực hiện.

“Hai thành tố này rất khó cho cơ quan Thống kê thu thập thông tin để tính toán. Vì vậy, trong quý 1 năm 2018, sau khi Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục Thống kê hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng với các bộ, ngành và địa phương tìm giải pháp có tính khả thi để triển khai thực hiện, sẽ từng bước tính toán đầy đủ hơn quy mô chỉ tiêu GDP trong những năm tới”, ông Lâm nói.

Ngoài kinh tế ngầm; kinh tế phi pháp, khu vực kinh tế chưa được quan sát còn gồm kinh tế hộ gia đình tự sản tự tiêu và hoạt động kinh tế bị bỏ sót do chương trình thu thập dữ liệu cơ bản.

“Năm 2018, chúng tôi sẽ điều chỉnh quy mô GDP trên cơ sở kết quả của Tổng điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016, Tổng điều tra kinh tế năm 2017”, ông Lâm cho biết.

MỚI - NÓNG