Sầu riêng giá rẻ, ăn xong trả lại hạt ở Bến Tre

Một vựa sầu riêng tại Bến Tre mở dịch vụ bán sầu riêng ăn tại chỗ giá rẻ, chỉ 19.000 đồng/kg nhưng với điều kiện là người ăn phải trả lại hạt.