Sau 5 năm, Hà Nội đạt những thành tựu gì?

TPO - Trong 5 năm qua (2015 – 2020), kinh tế Thủ đô liên tục tăng trưởng và đạt mức khá, tạo lập cơ sở vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới ở tầm cao hơn.
Sau 5 năm, Hà Nội đạt những thành tựu gì? ảnh 1