Có 1 kết quả :

Dâng sao giải hạn: Có dấu hiệu mông muội

Dâng sao giải hạn: Có dấu hiệu mông muội

TP - Phân tích tục dâng sao giải hạn như nếp sống văn hoá lâu đời, TS Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội và phát triển, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Giáo dục chỉ ra sự bất cập đến mức mông muội của không ít người.