Có 1 kết quả :

Di sản với người trẻ: Bay mới hay!

Di sản với người trẻ: Bay mới hay!

TP - Không quá câu nệ vào bản gốc, cũng không có các thông điệp to lớn. Những người lấy cảm hứng từ vốn gốc của các di sản phi vật thể làm ra các tác phẩm độc lập mang hơi hướng đương đại đang tạo ra một sân chơi thu hút nhiều người trẻ.