Có 15 kết quả :

Sai phạm tài chính ở Sở Công thương Sóc Trăng

Sai phạm tài chính ở Sở Công thương Sóc Trăng

TPO - Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng Quách Hoàng Sáu đã ký Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính, xậy dựng cơ bản tại Sở Công thương Sóc Trăng và Chi cục quản lý thị trường (trực thuộc Sở Công thương) với sai phạm trên 112 triệu đồng (trong đó Sở Công thương sai phạm trên 74,6 triệu đồng, Chi cục quản lý thị trường sai phạm trên 37,7 triệu đồng.