Rùa hơn 100 tuổi thích ngủ mùng, nghe kinh phật ở Đồng Tháp

Đàn rùa 6 con ở chùa Lá Sen (Châu Thành, Đồng Tháp) được tự do di chuyển xung quanh chùa, đặc biệt rùa rất thích ngủ mùng và nghe kinh phật.

Có thể bạn quan tâm