Rùa hơn 100 tuổi thích ngủ mùng, nghe kinh phật ở Đồng Tháp

Đàn rùa 6 con ở chùa Lá Sen (Châu Thành, Đồng Tháp) được tự do di chuyển xung quanh chùa, đặc biệt rùa rất thích ngủ mùng và nghe kinh phật.