Có 1 kết quả :

Nghệ sĩ Moi Trần trò chuyện trong workshop về “Hiệu ứng Bolero” ảnh: Miên Trần

Nghệ sĩ 'thuyền nhân' kể chuyện hai phương trời

TP - Moi Trần và Quỳnh Đồng có nhiều điểm giống nhau: cùng quê ngoại ở Thủy Nguyên, lúc nhỏ từng vượt biên đường biển cùng gia đình, tị nạn ở Hong Kong, nhập cư châu Âu. Cùng theo học nghệ thuật và khẳng định tài năng ở xứ người. Mới đây họ đều về quê hương làm tác phẩm.