Có 3 kết quả :

Ảnh minh họa

Muốn bán nhà ở xã hội cần những điều kiện gì?

Nhà ở xã hội chỉ được bán hoặc thế chấp sau 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Hà Nội: 'Cao su' trong cấp sổ đỏ

Hà Nội: 'Cao su' trong cấp sổ đỏ

TP - Đoàn kiểm tra của thành phố Hà Nội về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà (sổ đỏ) vừa kết thúc đợt kiểm tra đột xuất tại 16 xã, phường thuộc 11 quận, huyện. Kết quả cho thấy, sai phạm trong cấp sổ đỏ đang diễn ra tràn lan.