Quốc hội thông qua Nghị quyết chính quyền đô thị TP.HCM

TPO - Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm cụ thể hóa cơ chế chịu trách nhiệm, tăng cường sự giám sát, kiểm soát quyền lực của chính quyền Thành phố đối với chính quyền địa phương ở quận.

HĐND TP. HCM lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn Chủ tịch Quận

Sáng 16/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài nhiệm vụ quyết định dự toán thu ngân sách, giám sát và thực hiện Nghị quyết, HĐND thành phố còn có nhiệm vụ lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Quốc hội thông qua Nghị quyết chính quyền đô thị TP.HCM ảnh 1 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp có thể xin từ chức; trường hợp có từ hai phần ba tổng số đại biểu trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì HĐND Thành phố đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Thời hạn, thời điểm, trình tự lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo quy định của Quốc hội.

Giải trình về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, việc bổ sung quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm cụ thể hóa cơ chế chịu trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận trước HĐND Thành phố, tăng cường sự giám sát, kiểm soát quyền lực của chính quyền Thành phố đối với chính quyền địa phương ở quận.

Đây là một kênh thông tin tham khảo quan trọng để người có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động công tác đối với chức danh Chủ tịch UBND quận. Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận trong Nghị quyết này sẽ tạo cơ sở pháp lý để HĐND Thành phố triển khai thực hiện trên thực tế.

Cùng với đó, đại biểu HĐND Thành phố có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Chánh án Tòa án nhân dân quận, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận.

Theo Nghị quyết, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân Thành phố. Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố gồm Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

Chủ tịch thành phố sẽ bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo cấp quận

Về thẩm quyền Ủy ban nhân dân Thành phố, sẽ quyết định giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Ủy ban nhân dân quận. Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của Ủy ban nhân dân quận; quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận…

Với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, sẽ thực hiện nhiệm vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân quận.

Về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân quận gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận là công chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý.

Ủy ban nhân dân quận làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận là người đứng đầu Ủy ban nhân dân quận, lãnh đạo và điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân quận. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận.

Ủy ban nhân dân quận có không quá 3 Phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận vắng mặt, 1 Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy nhiệm thay mặt Chủ tịch điều hành và giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân quận.

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận được Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập, tổ chức lại, giải thểtheo quy định của Chính phủ, phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác quản lý nhà nước tại đô thị trên địa bàn Thành phố.

Nghị quyết quy định rõ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021. Kể từ ngày 1/7/2021, Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị quyết này.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Chánh văn phòng Thành uỷ Hà Nội, bị đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng

Khai trừ Đảng cán bộ liên quan vụ vi phạm đấu thầu tại Sở KH&ĐT Hà Nội

TPO - Bốn cán bộ, trong đó có nguyên Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Tứ bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở KH&ĐT Hà Nội, bị đề nghị khai trừ và khai trừ ra khỏi Đảng.
Nhiều đơn thư khiếu nại về bầu cử ở TPHCM

Nhiều đơn thư khiếu nại về bầu cử ở TPHCM

TPO - Tính đến ngày 14/4, Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử) đã tiếp nhận 6 đơn, thư khiếu nại, phản ánh, trong đó có 2 đơn, thư khiếu nại nặc danh.
Ông Phùng Quang Chính (trái) trao đổi với phóng viên về cây di sản. Ảnh: Võ Hóa

Thăm khám, bảo tồn, kéo dài tuổi thọ cây cổ thụ

TP - Từ năm 2010 đến nay, hàng ngàn cây cổ thụ trong cả nước đã được Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) công nhận, vinh danh là cây Di sản Việt Nam. Đây là thành tích đáng kể trong việc bảo tồn tại chỗ đa dạng loài cây và gen thực vật của nước ta. Tuy nhiên, có một số cây sau khi được công nhận, vinh danh đã suy giảm dần sức sống và bị chết. Vì vậy, vấn đề cấp thiết hiện nay cần phải có giải pháp chăm sóc sức khỏe nhằm kéo dài tuổi thọ cho cây di sản sau khi được vinh danh.