Quảng Nam: Phát hiện thành cổ ngàn năm của Vương quốc Chăm Pa

Quảng Nam: Phát hiện thành cổ ngàn năm của Vương quốc Chăm Pa
Các nhà khảo cổ học thuộc Viện Khoa học vùng Nam Bộ và các nhà khảo cổ học của Đại học Showa Womens Unirersity (Nhật Bản) vừa phát hiện một khu thành cổ thời Vương quốc Chăm Pa xưa, nằm sâu dưới lòng đất.

Quảng Nam: Phát hiện thành cổ ngàn năm của Vương quốc Chăm Pa

> Yểu điệu thiếu nữ xứ Triệu Voi

> Công nhận 30 bảo vật quốc gia 

Các nhà khảo cổ học thuộc Viện Khoa học vùng Nam Bộ và các nhà khảo cổ học của Đại học Showa Womens Unirersity (Nhật Bản) vừa phát hiện một khu thành cổ thời Vương quốc Chăm Pa xưa, nằm sâu dưới lòng đất.

Thành cổ được xây bằng gạch vừa được phát lộ
Thành cổ được xây bằng gạch vừa được phát lộ.
 

Sau hơn nửa tháng khai quật tại làng Viên Thành, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, các nhà khảo cổ học thuộc Viện Khoa học vùng Nam Bộ và các nhà khảo cổ học của Đại học Showa Womens Unirersity (Nhật Bản) vừa phát hiện một khu thành cổ thời Vương quốc Chăm Pa xưa, nằm sâu dưới lòng đất.

Nhận định ban đầu, đây là khu thành bao bọc quanh kinh đô Sinhapura của Vương quốc Chăm Pa (nay là Trà Kiệu), được xây dựng khoảng thế kỷ thứ 4-5.

Theo Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG