Quảng Nam: 11/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Kỳ họp 20 HĐND tỉnh Quảng Nam diễn ra trong 2 ngày 7 - 8/ 12.
Kỳ họp 20 HĐND tỉnh Quảng Nam diễn ra trong 2 ngày 7 - 8/ 12.
TPO - So với 14 chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra năm 2020 có 11/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; có 3/11 chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom.  

Ngày 7/12, Quảng Nam khai mạc Kỳ họp thứ 20 HDND tỉnh khóa IX.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thông tin, năm 2020 địa phương đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch COVID-19 và thiên tai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển KT-XH, sức khỏe, tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Một số chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 chưa đạt. GRDP chỉ bằng 93,02% so với năm 2019. Song, với sự quyết tâm, nỗ lực đã đạt những kết quả đáng kể. Kiểm soát tốt dịch bệnh, giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội. Xử lý linh hoạt các vấn đề về đầu tư, tài chính, ngân sách. Dịch vụ giáo dục, y tế, môi trường cơ bản được duy trì. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, do tác động tiêu cực từ đại dịch COVID– 19 vẫn còn kéo dài; mặt khác, phải tiếp tục khắc phục bởi hậu quả thiên tai cơn bão số 5,6 và 9 trong năm 2020. Hoạt động của nền kinh tế chưa thể vực dậy mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Vì vậy, việc đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu  năm 2021 với quyết tâm chính trị và những nhiệm vụ giải pháp linh hoạt, hiệu quả, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo” – ông Cường nhấn mạnh.

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển KT-XH năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, so với 14 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2020 có 11/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; có 3/11 chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom.
Kỳ họp tập trung thảo luận nhiều vấn đề, đánh giá sâu những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp hữu hiệu để vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025, góp phần tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.
MỚI - NÓNG