Quảng Bình thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, 26 đảng viên

Quảng Bình thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, 26 đảng viên
Từ đầu tháng 5/2018 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cấp ủy các cấp kiểm tra 120 tổ chức đảng, 199 đảng viên (175 cấp ủy viên); giám sát 62 tổ chức đảng, 145 đảng viên (134 cấp ủy viên). UBKT các cấp kiểm tra 7 tổ chức đảng, 24 đảng viên (đều là cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 3 đảng viên; giám sát 35 tổ chức đảng, 67 đảng viên (59 cấp ủy viên).

Các cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng (khiển trách 1, cảnh cáo 2) và 26 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 14, cảnh cáo 11, cách chức 1 trường hợp, do vi phạm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản...

Theo Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm