'Phòng họp không giấy' của TP.HCM có những gì?

UBND TP.HCM triển khai ứng dụng Phòng họp không giấy và Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh nhằm giúp rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả các cuộc họp.
Theo VTC