Có 3 kết quả :

Gian lận thi cử ở Sơn La, Hà Giang là những sai phạm rất nghiêm trọng (Công an đọc lệnh bắt bà Nguyễn Thị Hồng Nga ở Sơn La).

Gian lận thi cử là do lợi ích cá nhân?

TP - Nhiều chuyên gia có mặt trong hội nghị bàn về kỳ thi THPT quốc gia cùng Phó thủ tướng Vũ Ðức Ðam và lãnh đạo ngành giáo dục cho rằng, việc tiêu cực, gian lận trong kỳ thi qua là do lợi ích cá nhân cũng như nhận thức về tính chất kỳ thi chưa rõ ràng.