Có 3 kết quả :

Ngăn ngừa phình to nợ xấu

Ngăn ngừa phình to nợ xấu

Việc thành lập một Cty quản lý tài sản sẽ nhằm xử lý nợ xấu một cách tập trung và với quy mô lớn, dù rằng quá trình xử lý và hạn chế nợ xấu gia tăng thực tế được triển khai suốt thời gian qua.