Có 3 kết quả :

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

TPO - Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ bảy khoá XII để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác.
Ông Fritz Holzwarth, chuyên gia Bộ Môi trường Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Đức (bên trái) trao đổi tại hội nghị ảnh: LT

Cực đoan của một nước gây hại cho cả khu vực

TP - Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học thuộc các tổ chức quốc tế, ủy ban các lưu vực sông trên thế giới tại phiên bế mạc hội thảo về “Hợp tác vì An ninh Nguồn nước, Năng lượng và Lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở các lưu vực sông xuyên biên giới” trong khuôn khổ hội nghị Cấp cao lần thứ hai của Ủy hội sông Mekong quốc tế diễn ra tại TPHCM ngày 3/4.