Có 3 kết quả :

Nhiều DN FDI như Metro từng dính nghi án né thuế

Doanh nghiệp nội cõng thuế, FDI hưởng ưu đãi

TP - Các nghiên cứu đã chỉ ra, nghịch lý trong hệ thống thuế của Việt Nam là dành ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (DN FDI), trong khi gánh nặng thuế, phí ngày càng gia tăng, đè nặng lên người dân, doanh nghiệp trong nước.
Bỏ bộ máy quản lý Quỹ bảo trì đường bộ nhưng việc thu phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện vẫn được tiến hành bình thường.

Chính thức bỏ bộ máy Quỹ bảo trì đường bộ

TPO - Với Nghị định 09/2020 vừa được Thủ tướng ký ban hành, quy định về bộ máy hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ trung ương và địa phương sẽ được bãi bỏ, nhưng việc thu phí sẽ vẫn được tiến hành và phân bổ hàng năm theo ngân sách.