Phê chuẩn nhân sự ba tỉnh Gia Lai, Yên Bái, Hà Nam

Ông Châu Ngọc Tuấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia La (bên phải)
Ông Châu Ngọc Tuấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia La (bên phải)
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết, phê chuẩn nhân sự Hội đồng nhân dân 3 tỉnh Gia Lai, Yên Bái và Hà Nam.

Cụ thể, tại Nghị quyết 1021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Châu Ngọc Tuấn, kể từ ngày 24/9/2020.

Tại Nghị quyết 1020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Văn Trang, kể từ ngày 24/9/2020.

Cũng theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Quỳnh Khánh, kể từ ngày 2/10/2020.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Triệu Tiến Thịnh, kể từ ngày 2/10/2020.

Nhân sự tại Hà Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Văn Hoàng và ông Đặng Thanh Sơn, kể từ ngày 6/10/2020.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Đồng và bà Lê Thị Thanh Hà, kể từ ngày 6/10/2020.

MỚI - NÓNG