Phê chuẩn kết quả bầu, bãi nhiệm nhân sự lãnh đạo hai tỉnh Thái Bình, Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình và tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, Quyết định số 436/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Phê chuẩn kết quả bầu, bãi nhiệm nhân sự lãnh đạo hai tỉnh Thái Bình, Quảng Ngãi ảnh 1

Ông Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Ảnh IT

Quyết định số 435/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Trần Thị Bích Hằng để nhận nhiệm vụ mới.

Quyết định số 434/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Văn Minh.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2024.

MỚI - NÓNG