Phát triển nhà xã hội cho đối tượng chính sách

Phát triển nhà xã hội cho đối tượng chính sách
TP - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, trong giai đoạn 2011-2015, chương trình phát triển nhà ở xã hội trọng điểm đã giúp khoảng 780 nghìn hộ gia đình, tương đương khoảng trên 3 triệu người nghèo, người thu nhập thấp được cải thiện chỗ ở.

Theo Bộ trưởng Dũng, năm 2016, tiếp tục tập trung phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở như: Người có công với cách mạng; Hộ nghèo khu vực nông thôn; Người thu nhập thấp tại đô thị; Nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ; Nhà ở cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân...  

MỚI - NÓNG