Có 3 kết quả :

TS Trần Thành Nam

Ép cô giáo quỳ: Do xót con thì ít mà vì sĩ diện thì nhiều

TPO - Trước sự việc phụ huynh phạt cô giáo quỳ, TS Trần Thành Nam (ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, phản ứng rút lui của lãnh đạo nhà trường trước phụ huynh cũng phản ánh rằng ở trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học đều có những phụ huynh quyền lực, có quan hệ và có thể tác động đến các cấp quản lý. Phạt cô giáo quỳ do xót con thì ít mà vì sĩ diện bản thân thì nhiều.