Phát hiện bản Chiếu cầu hiền tài niên đại hơn 200 năm

Phát hiện bản Chiếu cầu hiền tài niên đại hơn 200 năm
Trong quá trình sưu tầm hiện vật, nhóm nghiên cứu Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa (thuộc BQL khu di tích Nguyễn Du) đã phát hiện được một bản Chiếu cầu hiền có niên đại hơn 200 năm tại nhà thờ Nguyễn Bật Lãng, ở xã Kim Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Phát hiện bản Chiếu cầu hiền tài niên đại hơn 200 năm

Trong quá trình sưu tầm hiện vật, nhóm nghiên cứu Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa (thuộc BQL khu di tích Nguyễn Du) đã phát hiện được một bản Chiếu cầu hiền có niên đại hơn 200 năm tại nhà thờ Nguyễn Bật Lãng, ở xã Kim Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Bản Chiếu cầu hiền là văn bản cổ, quý hiếm có nội dung quan trọng liên quan đến La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp và giai đoạn lịch sử thời Tây Sơn
Bản Chiếu cầu hiền là văn bản cổ, quý hiếm có nội dung quan trọng liên quan đến La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp và giai đoạn lịch sử thời Tây Sơn.

Bản Chiếu cầu hiền được viết bằng chữ Hán gồm 300 chữ, chia thành 15 hàng dọc được viết trên nền giấy vàng thẫm, có đóng dấu đỏ nhà vua. Tuy nhiên, do đã trải qua thời gian dài nên bản Chiếu cầu hiền này không còn nguyên vẹn.

Theo đánh giá bước đầu của một số nhà nghiên cứu văn hoá – di sản ở tỉnh Hà Tĩnh thì bản Chiếu cầu hiền trên được xác định có niên đại vào khoảng hơn 200 năm. Đây là văn bản cổ, rất quý hiếm có nội dung quan trọng liên quan đến La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp và giai đoạn lịch sử thời Tây Sơn…

Nội dung bản Chiếu cầu hiền ghi vào năm Canh Thân (1800) niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 8, vua Cảnh Thịnh sai quan đại thần là Đô Sát thự Đô ngự sử Hi quang hầu Hoàng Thạc Phụ mang Chiếu cầu hiền với quà (vải, vàng, bạc) đến Nghệ An tỏ lòng thành kính La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, mời La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp (Tiên sinh) vào triều giúp việc nước.

Theo Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG