Phát hành 8.500 tỷ đồng tín phiếu Kho bạc

Phát hành 8.500 tỷ đồng tín phiếu Kho bạc
TP - NHNN vừa cho biết, sẽ phát hành 8.500 tỷ đồng tín phiếu Kho bạc kỳ hạn dưới 1 năm trong quý III/2013 (Quý II, NHNN đặt mục tiêu phát hành 6.000 tỷ đồng tín phiếu kho bạc).

> Phát hành 6.000 tỷ đồng tín phiếu kho bạc
> Western Bank xin 37.000 tỷ đồng để hợp nhất

Theo kế hoạch từ đầu năm, trong năm 2013, NHNN sẽ tổ chức 24 đợt phát hành tín phiếu Kho bạc theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Mỗi tháng Sở Giao dịch sẽ tổ chức 2 đợt đấu thầu. Trường hợp cần thiết, Kho bạc Nhà nước có thể bổ sung các đợt phát hành tín phiếu Kho bạc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG