Có 1 kết quả :

Trong lúc khó khăn, văn hóa doanh nghiệp Việt trỗi dậy mạnh mẽ, các nhân viên năng nổ, nhận nhiệm vụ cao cả

Ðô-ping vượt đại dịch

“Dịch COVID-19 như một cú sốc khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ngừng trệ. Nhưng chính lúc khó khăn, chúng ta mới thấy rõ, những phẩm chất trong văn hóa doanh nghiệp Việt trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành liều thuốc hữu hiệu giúp doanh nghiệp vượt khủng hoảng tốt hơn”, bà Dương Thị Liễu, Viện trưởng Viện Văn hóa kinh doanh nhận định.