Có 6 kết quả :

Hà Nội tái ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Hà Nội tái ô nhiễm không khí nghiêm trọng

TPO - Sau những đợt gió mùa đông bắc bổ sung giúp không khí tương đối tốt, Hà Nội lại tái ô nhiêm nghiêm trọng từ đêm qua với chỉ số chất lượng không khí (AQI) phổ biến ở ngưỡng đỏ (có hại cho sức khỏe tất cả mọi người), một số điểm lên ngưỡng tím (ngưỡng rất có hại).