Có 8 kết quả :

Phụ huynh cùng con lựa chọn mua sách giáo khoa tại một hiệu sách ở Hà Nội. Ảnh: Ngọc Châu.

Bất ngờ khan hiếm SGK: Những con số đáng giật mình

TP - Năm 2016, số lượng SGK phát hành của NXB Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chiếm tới  56.4% ngành xuất bản. Năm 2017, con số này là 50.4%. Ðó là chưa kể các loại ấn phẩm khác. Như vậy, số lượng phát hành SGK của NXBGDVN bằng tất cả ấn phẩm in ấn của các NXB khác của Việt Nam cộng lại. Trong khi đó, SGK dùng một năm, sau đó lại in sách mới.