Nữ quan giỏi tiếng Anh của Từ Hy Thái Hậu

Đức Linh, người từng hầu hạ bên cạnh Từ Hy Thái Hậu, có khả năng nói tiếng Anh lưu loát và am hiểu về phương Tây.

Có thể bạn quan tâm