NÓNG: Xuất hiện tình trạng nhân viên y tế bỏ vị trí công tác, không thực hiện nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
NÓNG: Xuất hiện tình trạng nhân viên y tế bỏ vị trí công tác, không thực hiện nhiệm vụ
TPO - Bộ Y tế cho biết vừa qua các đợt kiểm tra, giám sát của Bộ  và báo cáo của một số tỉnh, thành phố cho thấy có hiện tượng người hành nghề tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.

Đồng thời tổng hợp các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vi phạm các quy định về đạo đức hành nghề gửi về Bộ Y tế để tổng hợp, xem xét có hình thức kỷ luật hành chính hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp vi phạm.

Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế xây dựng phương án, kế hoạch bố trí nhân lực phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế để dự phòng có tình huống lây nhiễm phải cách ly y tế, gây ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Các địa phương tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh chữa bệnh, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19;

Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ, viên chức, người hành nghề tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động khám bệnh chữa bệnh.

Bảo đảm nhân lực làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị, xây dựng phương án, kế hoạch bố trí nhân lực phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế để dự phòng có tình huống lây nhiễm phải cách ly y tế, gây ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Các địa phương tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh chữa bệnh, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG