Nỗ lực đạt mục tiêu phát triển BHXH, BHYT

0:00 / 0:00
0:00
BHXH Việt Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho 4 tháng cuối năm 2021.

Mục tiêu cho 4 tháng còn lại của BHXH Việt Nam là có thêm trên 2,3 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, trên 500.000 người tham gia BHXH tự nguyện, trên 4,7 triệu người tham gia BHYT.

Các nhiệm vụ, giải pháp được xây dựng đảm bảo phù hợp với diễn biến dịch COVID-19 của từng địa phương.

Đặc biệt, BHXH các địa phương cần rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, thường xuyên trao đổi với các đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất để yêu cầu vẫn phải đảm bảo đóng đầy đủ các quỹ ốm đau, thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT...

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương cần rà soát nhóm tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng (người nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em, gia đình chính sách...) để cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời, không bỏ sót theo quy định, đảm bảo quyền lợi của người dân.

MỚI - NÓNG