Có 10 kết quả :

Đảo Đá Nam - Quần đảo Trường Sa. Ảnh: Trường Phong

Mưu toan bành trướng của Trung Quốc chắc chắn phá sản

TP - Những mưu toan dùng bức thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để biện minh cho việc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán biển đảo của Việt Nam và những tham vọng, bành trướng bá quyền chắc chắn sẽ phá sản.