Những ưu điểm vượt trội của chương trình Thạc sĩ chính sách công ĐH Hà Nội

TS. Đinh Thị Bảo Hương Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hà Nội, cho biết, chương trình thạc sỹ chính sách công tại Trường Đại học Hà Nội được thiết kế có tính quốc tế cao và đảm bảo chuẩn mực quốc tế.
TS. Đinh Thị Bảo Hương Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hà Nội, cho biết, chương trình thạc sỹ chính sách công tại Trường Đại học Hà Nội được thiết kế có tính quốc tế cao và đảm bảo chuẩn mực quốc tế.
Nhân dịp Trường Đại học Hà Nội ra thông báo tuyển sinh cho chương trình thạc sỹ chính sách công, khóa học nâng cao năng lực chính sách và quản trị công cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước, PV báo Tiền Phong đã phỏng vấn TS. Đinh Thị Bảo Hương, Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hà Nội về chương trình thạc sỹ này.

Thưa bà, bà có thể giới thiệu về chương trình thạc sỹ chính sách công của trường ĐH Hà Nội?

Mục tiêu của chương trình là đào tạo nâng cao năng lực chính sách và quản trị công cho cán bộ, công chức, viên chức ở trung ương và địa phương.

Chương trình cung cấp kiến thức lý luận, thực tiễn một cách toàn diện, chuyên sâu về các vấn đề hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách ở trung ương và địa phương.

Chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng tư duy khoa học và nâng cao năng lực thực tiễn, phát triển năng lực cá nhân của người học, nhằm thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao, đồng thời có khả năng dẫn dắt chuyên môn khi tham gia hoạch định, xây dựng và thực hiện, đánh giá chính sách ở các cấp.

Chương trình còn bổ trợ kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý để thực hiện tốt nhất công việc mà người học đang đảm nhiệm tại những vị trí công tác trong các cơ quan của hệ thống chính trị hoặc các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp vừa và lớn.

Theo bà, chương trình thạc sỹ chính sách công của Trường ĐH Hà Nội có điểm nào khác biệt?

Thứ nhất: Chương trình thạc sỹ chính sách công tại Trường Đại học Hà Nội được thiết kế có tính quốc tế cao và đảm bảo chuẩn mực quốc tế về ngành khoa học chính sách công. Thứ hai: Chương trình thạc sỹ chính sách công được thiết kế với triết lý phát triển bền vững, triết lý này xuyên suốt từ mục tiêu chương trình, chuẩn đầu ra chương trình, chuẩn đầu ra mỗi học phần và nội dung giảng dạy, cuối cùng là lịch trình giảng dạy. Thứ ba: Chương trình thiết kế tối ưu hóa với nhu cầu đào tạo nhằm nâng cao năng lực thực hiện của cán bộ công chức, viên chức, đảm bảo cho họ có khả năng thành công cao trong bối cảnh tăng cường hội nhập quốc tế, và cách mạng 4.0. Thứ tư: Chương trình được giảng dạy bởi các nhà khoa học đầu ngành về chính sách công được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm đào tạo sau đại học của Đức, Italia và Việt Nam.

Tại sao nên theo học chương trình thạc sỹ chính sách công này của Trường Đại học Hà Nội, thưa bà?

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sỹ chính sách công tại Trường Đại học Hà Nội, các học viên có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý, lãnh đạo trong hệ thống chính trị Việt Nam, làm chuyên viên phân tích chính sách, tham mưu hiệu quả cho các cấp lãnh đạo về hoạch định và xây dựng, thực hiện và đánh giá chính sách phát triển kinh tế  - xã hội. Nói cách khác là chương trình này đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý có khả năng quản trị tốt, quản trị hiệu quả với kiến thức học thật làm thật, thức thời trong bối cảnh hiện nay.

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tự định hướng sự nghiệp, công việc có khả năng giải quyết vấn đề phức tạp trong chính sách phát triển kinh tế xã hội, có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn thuộc tầm chính sách. Sau khi tốt nghiệp người học nâng cao đạo đức công vụ, có thái độ đề cao hiệu quả công việc, khách quan và trung thực và kiên định lập trường chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước.

Người học có thể lựa chọn chương trình như thế nào?

Người học có thể lựa chọn nộp hồ sơ cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Để biết thông tin chi tiết có thể tham khảo trên Website của Trường Đại học Hà Nội.

Xin cám ơn bà!

MỚI - NÓNG
Ấn tượng đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của một cựu đại biểu Quốc hội
Ấn tượng đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của một cựu đại biểu Quốc hội
TPO - “Dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đều rất cởi mở, dễ gần, luôn điềm tĩnh, hiền hòa với nụ cười giản dị”, GS. Nguyễn Minh Thuyết - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, chia sẻ với PV Tiền Phong về ký ức đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.