Những thiết bị gây kinh ngạc của đội đặc nhiệm Navy SEAL

Ông Jocko Willink, cựu đặc nhiệm SEAL cho biết khi công nghệ phát triển nhiều thiết bị GPS, kính xuyên đêm và radio đều được cải tiến vượt bậc so với ngày xưa.

Có thể bạn quan tâm