Những phát ngôn ấn tượng tại diễn đàn thanh niên đối thoại lãnh đạo ngành

TPO - Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022, các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc đã có cuộc đối thoại sôi nổi với nhiều lãnh đạo ngành hôm qua 10/12.
Những phát ngôn ấn tượng tại diễn đàn thanh niên đối thoại lãnh đạo ngành ảnh 1