Có 2 kết quả :

Thí sinh đội nắng đến ngày hội tuyển sinh năm nay Ảnh: Như Ý

Tuyển sinh 2020: Những lưu ý thí sinh tránh sai sót

TP - Khác năm ngoái, năm nay thí sinh là học sinh lớp 12 chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, không được đăng ký chọn môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, không được đánh dấu X vào từng môn học là phần dành cho thí sinh tự do.