Những khoảnh khắc ấn tượng tại Ngày Thẻ Việt Nam 2020 - Sóng Festival

TPO - Chỉ diễn ra trong 2 ngày (7-8/11) nhưng Ngày Thẻ Việt Nam 2020 - Sóng Festival đã đem lại những trải nghiệm thú vị theo đúng nghĩa ngày hội thanh toán thẻ lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay cho những người tham gia.