Những hoạt động và dịch vụ nào được phép sau 30/9 ở TPHCM?

TPO - Sáng 30/9, UBND TPHCM thông báo lộ trình mới điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội. Theo đó, sau 30/9, cùng với việc bảo đảm năng lực y tế nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ được phục hồi.
Những hoạt động và dịch vụ nào được phép sau 30/9 ở TPHCM? ảnh 1