Những điểm mới về điểm sàn tuyển sinh 2014

Những điểm mới về điểm sàn tuyển sinh 2014
TP - Bộ GD&ĐT vừa công bố hướng dẫn các trường ĐH, CĐ tham gia tuyển sinh bằng kỳ thi ba chung của Bộ GD&ĐT năm 2014, cách xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng.

Theo đó, các trường, các ngành không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi. Hội đồng Bộ GD&ĐT sẽ công bố một số mức điểm xét tuyển (3 hoặc 4 mức) cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào ĐH và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào CĐ. 

Các trường, ngành quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường. Trong đó, giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào ĐH hoặc CĐ đã được Bộ công bố và trường đã lựa chọn.

Trước ngày 20/5, các trường công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Bộ GD&ĐT môn thi chính được nhân hệ số 2 đối với từng ngành của trường. Sau khi Bộ GD&ĐT công bố các mức điểm xét tuyển để vào ĐH, CĐ, các trường, ngành không quy định môn thi chính phải xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật 3 cán bộ
Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật 3 cán bộ
TPO - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư) đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với nguyên Phó Chủ tịch Hà Nam Trương Minh Hiến, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nam Vũ Hữu Song và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Đồng.