Có 1 kết quả :

Nhóm Mắt trần cùng bà con tại Bá Thước (Thanh Hóa)

Người miền núi nói bằng nghệ thuật đương đại

TP - Người ngoài cuộc thường có nhiều định kiến về phong tục và cách đối xử với môi trường của đồng bào thiểu số. Người miền núi đã có cơ hội lý giải “vấn đề” của mình trong triển lãm “Đi ngược miền sáng” cùng nhóm nghệ sỹ “Mắt trần”.