Nhiều sao thế giới qua đời vì COVID-19

COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, trong đó gồm cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành văn hoá, giải trí trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm