Nhiều chính sách mới hỗ trợ người nghèo

Nhiều chính sách mới hỗ trợ người nghèo
TP - Ngày 30-5, Bộ LĐ-TB&XH công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo và Nghị quyết 80 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020.

> Một người dân tặng hơn 100 triệu đồng cho người nghèo

 
Nhiều chính sách mới hỗ trợ người nghèo ảnh 1

Theo ông Ngô Trường Thi - Phó Cục trưởng Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), tính đến cuối năm 2010, có hơn 3,055 triệu hộ nghèo và hơn 1,612 triệu hộ cận nghèo, với tỷ lệ hộ nghèo là 9,45% theo chuẩn nghèo mới (400 nghìn/người/tháng ở nông thôn và 500 nghìn/người/tháng ở thành thị). Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 22% năm 2005 xuống còn 9,45% năm 2010.

Ông Thi cho biết, trong thời gian tới, ngoài các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung, sẽ có thêm các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù mới.

Cụ thể, hộ nghèo, người nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã biên giới và các thôn, bản đặc biệt khó khăn được ưu đãi cao hơn về mức đầu tư, hỗ trợ về lãi suất. Mở rộng chính sách cử tuyển đối với học sinh thuộc hộ gia đình sinh sống ở các địa bàn đặc biệt khó khăn. Xây dựng chính sách học bổng cho con em hộ nghèo dân tộc thiểu số ở các địa bàn đặc biệt khó khăn học đại học.

Ưu tiên hỗ trợ nhà văn hóa cộng đồng, đưa thông tin về cơ sở, trợ giúp pháp lý miễn phí đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn đặc biệt khó khăn. Xây dựng dự án bảo tồn đối với các nhóm dân tộc ít người, dự án định canh định cư để hỗ trợ người dân ở các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, huyện nghèo và xã nghèo cũng sẽ được tiếp tục mở rộng thêm các chính sách ưu đãi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG