Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của một số giáo viên Trường THPT Phú Xuyên B (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) kiến nghị về một số sai phạm xảy ra do sự điều hành chưa đúng của lãnh đạo nhà trường như: 

Tổ chức việc dạy thêm, học thêm trái quy định; bổ nhiệm cán bộ chưa đúng năng lực; bất hợp lý trong việc nhận giáo viên về trường giảng dạy; thiếu minh bạch trong thu chi tài chính…

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Xuyên, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội kiểm tra, xem xét.

MỚI - NÓNG