Nhân sự mới Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế

Nhân sự mới Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế vừa ban hành các quyết định về công tác cán bộ.

Chiều 8/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính đã trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định: Tiếp nhận ông Nguyễn Xuân Mến, nguyên Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, phân công đến nhận công tác tại Sở Y tế và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 08/3/2019 đến ngày 8/3/2024.

Bổ nhiệm ông Trần Sỹ, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 8/3/2019 đến ngày 8/3/2024.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tưởng Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 8/3/2019 đến ngày 8/3/2024.

Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi đối với ông Đặng Xuân Đồng, có thời hạn từ ngày 7/11/2018 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

* Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký ban hành một loạt quyết định về công tác cán bộ.

Tại Quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 7/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định điều động ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Tại Quyết định số 567/QĐ-UBND, ngày 7/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế điều động ông Võ Lê Nhật, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024. 

Tại Quyết định số 568/QĐ-UBND, ngày 7/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế điều động ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Tại Quyết định số 566/QĐ-UBND, ngày 7/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bổ nhiệm ông Trương Văn Giang, Trưởng phòng Phòng Quản lý Xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024. 

Tại Quyết định số 554/QĐ-UBND, ngày 6/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Quang, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 1/4/2019 đến ngày 31/3/2024. 

Tại Quyết định số 549 /QĐ-UBND ngày 6/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bổ nhiệm ông Lương Vĩnh Thái, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 11/3/2019 đến ngày 10/3/2024.

Theo Theo Báo Chính Phủ
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm