Có 4 kết quả :

Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân chủ trì cuộc họp thông báo cho Đoàn Ngoại giao và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Như Ý

Nhân sự khóa XIII: Coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc

TP - Chiều 18/1, chủ trì cuộc họp thông báo cho Đoàn Ngoại giao và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân cho biết, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Công tác nhân sự được xử lý hài hòa, hợp lý, trong đó không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Cuộc chuyển giao thế hệ và bài học 'chín ép'

Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Cuộc chuyển giao thế hệ và bài học 'chín ép'

TP - Đại hội 13 lần này là thời điểm chuyển giao thế hệ từ những người sinh ra, rèn luyện trong những năm kháng chiến, sang lớp cán bộ trưởng thành trong hòa bình, được hưởng những thành quả to lớn của quá trình đổi mới và sự sôi động của kinh tế thị trường. Điều này đòi hỏi nhân sự được lựa chọn không chỉ tiếp nối được quá trình đổi mới mà còn tránh được những cám dỗ về lợi ích cá nhân, “tham vọng quyền lực”, để toàn tâm toàn ý đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết.
Các đại biểu trao đổi bên hành lang Quốc hội Ảnh: Hồng Vĩnh

Hai phó thủ tướng và 15 bộ trưởng mới

TP - Sáng qua (2-8), sau khi QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII với 97,8% số phiếu tán thành, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn danh sách các phó thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới. Có 2/4 phó thủ tướng và 15/22 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ là người mới.