Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013

Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013
TPO - Dàn người mẫu hùng hậu với nhan sắc mặn mà luôn là điểm nhấn trong các triển lãm ô tô tại Trung Quốc.

>>Nhan sắc ngập tràn triển lãm Bangkok 2013

Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 1
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 2
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 3
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 4
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 5
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 6
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 7
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 8
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 9
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 10
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 11
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 12
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 13
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 14
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 15
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 16
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 17
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 18
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 19
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 20
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 21
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 22
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 23
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 24
Nhan sắc đổ bộ triển lãm Thượng Hải 2013 ảnh 25

Nam Hoài
Theo Sohu/Sina/QQ

Theo Dịch
MỚI - NÓNG