Nhà xuất bản trả thù lao cho Sở GD&ĐT TPHCM: Bộ GD&ĐT nói gì?

Nhà xuất bản trả thù lao cho Sở GD&ĐT TPHCM: Bộ GD&ĐT nói gì?
TPO - Bộ GD&ĐT vừa có thông tin chính thức việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trả thù lao cho một số cán bộ Sở GD&ĐT TPHCM để biên soạn SGK mới.

Bộ GD&ĐT cho biết theo quy định của Luật Xuất bản thì việc liên kết với tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất bản quy định trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bản. Vì vậy Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm về đối tác, hình thức liên kết và giao kết hợp đồng liên kết đối với từng xuất bản phẩm (ở đây là SGK).

Trách nhiệm của đối tác (cá nhân, tổ chức) liên kết xuất bản với NXB đã được quy định trong Luật Xuất bản và các quy định có liên quan của pháp luật. Ngoài ra, nếu đối tác liên kết xuất bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân thủ các quy định của Luật Công chức; Luật Phòng chống tham nhũng..., bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng tránh sự xung đột về lợi ích có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, NXB Giáo dục Việt Nam và Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm giải trình cụ thể về việc mà báo chí đã nêu.

Để bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong việc lựa chọn SGK, dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đang đăng mạng xin ý kiến rộng rãi đã quy định: “Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các NXB không được tham gia vào Hội đồng” lựa chọn SGK.

Cùng với việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương, Bộ GD&ĐT sẽ cùng với các cơ quan quản lý ở địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông để đảm bảo đúng thực hiện pháp luật, công bằng, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết 88 thì thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK sắp tới đơn vị được giao chọn SGK là các cơ sở giáo dục đào tạo, tức là đơn vị trường, không phải Sở GD&ĐT. Vì vậy, lãnh đạo Sở, chuyên viên của Sở GD&ĐT TPHCM có muốn tham gia vào chọn SGK cũng không có tư cách pháp lý. Nên việc viện dẫn quy định của thông tư ra để áp dụng với trường hợp của Sở GD&ĐT TPHCM là thừa, không hợp lý trong bối cảnh thông tư thực hiện theo Nghị quyết 88 của Quốc hội giao cho các cơ sở giáo dục đào tạo chọn SGK.

Mặt khác, trước câu hỏi của Tiền Phong, có hay không việc Bộ GD&ĐT cho phép Sở GD&ĐT TPHCM được biên soạn một bộ SGK như lãnh đạo Sở từng nói thì Bộ GD&ĐT chưa có câu trả lời.

MỚI - NÓNG